Státní opera v Praze
Rekonstrukce interiérů historické budovy státní opery.
Štukatérské práce ozdob budovy, malířské práce vnitřních prostor:
divácké části a provozní části.

HRUBYCO S.R.O. 2019