Negrellího Viadukt
Negrelli Viadukt je druhým nejstarším mostem v Praze. Zvláštností konstrukce jsou masivní klenby. Oprava mostu proběhne do roku 2021. Bylo obnoveno 14 kleneb v blízkosti autobusového nádraží Florenc, z toho 6 kleneb z důvodu statických závad bylo kompletně demontovány a postavěny znovu.
HRUBYCO S.R.O. 2019